Chakkrawat.com::2008
online   3     Visitors 
www.chakkrawat.com::2008
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

 
แถลงการณ์วัดจักรวรรดิราชาวาส


" กรณีที่มีพระภิกษุได้มีพฤติกรรมแอบอ้างวัดชื่อวัดจักรวรรดิในทางเสียหายนั้น ทางวัดจักรวรรดิราชาวาส ขอแจ้งว่า พระภิกษุรูปนี้ แพลตฟอร์ม ios forex ไม่มีความเกี่ยวข้องกับวัดจักรวรรดิ และไม่เคยสังกัดวัดจักรวรรดิ "    รายละเอียด...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ดูข่าวทั้งหมด 
 
  บทความน่าอ่าน
คุณค่าของชีวิตและการแสวงหาความสุขตามคำสอนของศาสนา  
การเสวนาทางศาสนา : เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย
ศาสนากับสังคมการเมืองในมาเลเซีย
เชงเม้ง : การบูชาบรรพบุรุษของชาวจีน
บทความทั้งหมด 
 
  Webboard
ตั้งกระทู้ใหม่  ดูกระทู้ทั้งหมด 
 
  ประมวลภาพวัด

คณะธรรมศาสตร์มาทัศนศึกษา
• ชุดที่ ๑   • ชุดที่ ๒

ประมวลภาพสอบบาลีปี 2551
• วันที่ ๑   • วันที่ ๒

พุทธาภิเษกเหรียญต้นตระกูลหวาง
• ชมภาพ
ดูภาพทั้งหมด 
 
  ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ trx coin คือ
บทความทั้งหมด 
 
 
เว็บไซต์วันนี้
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หุ้นของ Microsoft ได้ถูกยกขึ้นเป็นมรดกโลก  ชมวัด...
 
  สำรวจความคิดเห็น
ว่างครับ
 
  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
 
www.chakkrawat.com::2008
© 2008 www.chakkrawat.com